เว็บสล็อตออนไลน์ การประกันคุณภาพภายในสามารถขับเคลื่อนความสำเร็จได้อย่างไร

เว็บสล็อตออนไลน์ การประกันคุณภาพภายในสามารถขับเคลื่อนความสำเร็จได้อย่างไร

เว็บสล็อตออนไลน์ ทุกวันนี้ ระบบและสถาบันอุดมศึกษากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่เคย เนื่องจากภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว สถาบันและโครงการต่างๆ จึงมีความหลากหลายมากขึ้นและมักถูกแปรรูป ภายในบริบทนี้ คุณภาพของสถาบันและโปรแกรมของสถาบันจะถูกตั้งคำถามได้ง่ายขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพภายนอกในระดับอุดมศึกษาในฐานะขบวนการปฏิรูปทั่วไปในส่วนต่างๆ ของโลก

อันที่จริง รัฐบาลมีส่วนร่วมมากขึ้นในการควบคุมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

และ-หรือโครงการของสถาบันผ่านการประเมินภายนอกเป็นระยะ แต่สถาบันอุดมศึกษาก็ตอบสนองต่อข้อกังวลด้านคุณภาพด้วยการจัดตั้งกลไกการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามและ การจัดการ.

คำแนะนำ

ภายในบริบทนี้ สถาบันยูเนสโกเพื่อการวางแผนการศึกษา (IIEP) ได้เปิดตัวโครงการวิจัยในปี 2557 ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจแนวโน้มระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมและหลักการที่ดีสำหรับ IQA

การวิจัยยังพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของ IQA และระบุปัจจัยภายในและภายนอกที่กำหนดเงื่อนไขการทำงานที่มีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยเพื่อให้คำแนะนำแก่สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เพื่อพัฒนา IQA ของตนเอง

โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์นี้ โปรเจ็กต์จึงใช้วิธีการแบบสำรวจพื้นฐานระหว่างประเทศ (ดำเนินการร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ) และกรณีศึกษาเชิงลึกของมหาวิทยาลัย 8 กรณี IIEP เพิ่งเผยแพร่งานวิจัยภายใต้ลิงค์นี้

มหาวิทยาลัยประมาณ 400 แห่งตอบรับการสำรวจระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดสำหรับ IQA คือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการประกันคุณภาพภายนอกระดับประเทศ ตามที่ระบุโดย 89% ของสถาบันที่ตอบสนอง

ในไม่กี่วินาทีต่อมา ความทะเยอทะยานระดับนานาชาติ

 ซึ่งหมายถึงความปรารถนาที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดึงดูดนักศึกษา บุคลากร และเงินทุนจากต่างประเทศ เข้ามาที่ 80% ตามด้วยข้อกำหนดของกรอบคุณวุฒิระดับชาติ (77%) ในเวลาเดียวกัน สามในสี่ (75%) ของสถาบันที่ตอบสนองระบุว่าคำขอของรัฐบาลในการพัฒนา IQA ก็เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นกัน

นอกจากนี้ การสำรวจพบว่า IQA โดยทั่วไปเน้นการสอนและการเรียนรู้ แต่การจัดการก็เป็นข้อกังวลที่สำคัญเช่นกัน แสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างในการพัฒนา IQA เช่น การติดตามระบบการประเมินนักศึกษา สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และความกังวลเกี่ยวกับการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษา

การวิจัยยังเน้นไปที่โครงสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับ IQA ตามที่สังเกตพบในมหาวิทยาลัยทั้งแปดกรณี ความสำคัญของการเชื่อมโยงเครื่องมือ IQA กับหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ถือเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับ IQA ที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น University of Duisburg-Essen ในเยอรมนีได้พัฒนา IQA เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบเครื่องมือและกระบวนการแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยบาห์เรนได้บรรลุความสมดุลระหว่างการรวมศูนย์และการกระจายอำนาจการตัดสินใจใน IQA มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิสระในแอฟริกาใต้ผสมผสาน IQA เข้ากับกระบวนการหลักทางวิชาการ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จาก IQA สามารถป้อนเข้าสู่การวางแผนทางวิชาการได้โดยตรง ในที่สุด University of Talca ในชิลีได้รวม IQA เข้ากับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย สล็อตออนไลน์