เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี – ทำให้ความรู้ทำงาน

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี – ทำให้ความรู้ทำงาน

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ศตวรรษที่ 21 ได้เห็นการเติบโตของตลาดโลกในด้านข้อมูลและความรู้ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมและเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับแนวหน้า การทำวิจัยประยุกต์ที่สามารถแปลโดยตรงเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคม และนำเสนอหลักสูตรวิชาชีพและอาชีวศึกษาที่ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถย้ายโดยตรงและ ประสบความสำเร็จในตลาดงานที่มีทักษะสูง

ต่างจากบทบาทดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยทั่วไปในฐานะหอคอยงาช้าง

สำหรับการศึกษาแบบไตร่ตรองและทุนการศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีบทบาทโดยตรงในฐานะผู้สร้างความมั่งคั่งและกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

ในขณะเดียวกัน ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ก็ซับซ้อนและเป็นระบบมากขึ้น ตัวอย่างที่ชัดเจน ได้แก่ ความยากจนและสุขภาพที่ไม่ดี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานและน้ำประปา รัฐที่ล่มสลาย การอพยพและการก่อการร้าย

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ เผยแพร่โดยUniversity World Newsโดยร่วมมือกับMastercard Foundation University World Newsรับผิดชอบเนื้อหาด้านบรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว

จำเป็นต้องใช้วิธีการใหม่เพื่อพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีใหม่หลายอย่าง บ่อยครั้งในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เล่นรายบุคคล องค์กร และภาครัฐจำนวนมาก

ความแข็งแกร่ง

ร่วมกัน เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโลกหรือ WTUN ได้เปิดตัวขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้

WTUN ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่หลากหลาย มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ภาครัฐและเอกชน ทั้งใหม่และเก่า ปราศจากกลุ่มชนชั้นนำและไม่ผูกขาด มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อทำการวิจัยที่นำสมัยและท้าทาย ให้การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสังคมสำหรับพลเมืองโลกรุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์คือเพื่อควบคุมความแข็งแกร่ง ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์

 และทุนทางปัญญาของส่วนรวมของเรา เพื่อให้ความรู้ทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม

กิจกรรมของ WTUN รวมถึงการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของโลก การพัฒนาวิธีการสอนใหม่เพื่อให้ความรู้แก่พลเมืองโลก เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจ การพาณิชย์ รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน การสร้างบริษัทใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นวัตกรรมการแข่งขันของนักศึกษาและการพัฒนาคำแถลงนโยบายร่วมในประเด็นสำคัญ

กิจกรรมเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 ประการ โดยมีสี่กลุ่มที่ระบุว่าเป็นลำดับความสำคัญเริ่มต้น: ความเสมอภาคทางเพศ สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี น้ำสะอาดและสุขาภิบาล และเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน เรามีกระแสงานหลักสามอย่างในปัจจุบัน ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้

การขยายสมาชิกภาพ

WTUN ได้รับการพูดคุยครั้งแรกในการประชุม World Technology Universities Congress ประจำปีครั้งแรกหรือ WTUC1 ในปี 2016 และจากนั้นเปิดตัวที่ WTUC2 ในปีถัดไปที่ Bradford ในสหราชอาณาจักร โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 18 คนจากยุโรป แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ WTUC3 จัดขึ้นที่เมืองเจนไนในอินเดียเมื่อปลายปีที่แล้ว เมื่อมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และยังมีอีกหลายแห่งที่ระบุว่าจะเข้าร่วมในปีนี้

เครือข่ายเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงสมาชิกได้มากถึง 50 คนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สมาชิกสมทบประกอบด้วยธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น UNESCO พร้อมลิงค์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกกว่า 300 แห่ง

เรากำลังแสวงหาสมาชิกใหม่อย่างแข็งขันเพื่อมีส่วนร่วมในการเติบโตนี้และเสริมสร้างกิจกรรมทั้งหมดของเรา WTUC4จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่ไทเป ไต้หวัน และยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัย สถาบัน หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันพันธมิตรทั้งหมด สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง